Gennemskuelige priser

Du finder prisen på en lang række af vores ydelser her på hjemmesiden

Priser

Som advokat møder vi ofte fordommen om, at priserne er uigennemskuelige, og at ”taxameteret” tikker fra det øjeblik, klienten går ind ad døren. Den fordom ønsker vi at gøre op med. Derfor kan du finde prisen på en lang række af vores ydelser her.

 
Ægtepagt                                                           kr. 4.200

Ægtepagt ved køb af fast ejendom 

kr. 3.600

Køb af fast ejendom ved brug af ejendomsmægler

kr. 6.200
Køb af fast ejendom uden brug af ejendomsmægler

kr. 9.300
Samejeoverenskomst,
fra
kr. 3.700
Samejeoverenskomst og testamente kr. 6.200
Samejeoverenskomst ved køb af fast
ejendom, fra
kr. 3.000
Gældsbrev kr. 2.200
Gældsbrev ved køb af fast ejendom kr. 1.900
Testamente, fra kr. 4.200
Testamente ved køb af fast ejendom, fra kr. 2.500

Priserne er inkl. moms

Salær for øvrige sager fastsættes ud fra følgende kriterier:

  • Arbejdets omfang og kompleksitet.
  • Sagens værdi for klienten.
  • Udfaldet af sagen.
  • Ansvaret forbundet med sagen.

Vi arbejder ud fra en timetakst på hhv. kr. 2.100 (advokat) og kr. 1.875 (advokatfuldmægtig) inkl. moms.

Når sagen indledes, vil du blive oplyst, hvem der arbejder med sagen samt det forventede tidsforbrug. Hvis det under sagen viser sig, at sagen er mere omfattende end først antaget, vil du naturligvis blive orienteret.

Fri proces og retshjælp

Vi vil i hver sag undersøge dine muligheder for at få fri proces eller retshjælp. Om du kan få retshjælp eller fri proces afhænger af sagens karakter samt din indkomst før skat.

Afregning af sagen

I langt de fleste sager, skal du først betale ved sagens afslutning. Ved større sager og i sager, der strækker sig over en længere periode, forbeholder vi os dog retten til at afregne à conto, ligesom du altid selv kan forlange at betale à conto. I visse sager vil vi forlange, at der indbetales et depositum ved sagens opstart.