Testamente, dødsbo, arvens fordeling

Advokatfirmaet Bjarne Lund Jørgensen

Arv og testamente

Testamente

Overvejer du at oprette et testemente, så kan vi hjælpe dig.

Mange danskere har ikke taget stilling til, hvordan deres formue skal fordeles, når de dør. Vi oplever mange, der overraskes, når vi fortæller, hvem der arver dem, når de dør, for det er ikke nødvendigvis den, der står ens hjerte nærmest. Med et testemente er det muligt at bestemme, hvem der skal arve, og hvem der ikke skal.

Det er ofte relevante at oprette testamente i følgende situationer:

  • Såfremt du ønsker at sikre din ægtefælle bedst muligt ved din død - typisk i form af uskiftet bo.
  • Såfremt du ønsker at din arv til dine børn skal fordeles på anden måde end ligedeling.
  • Såfremt du ønsker at være med til at bestemme, hvem der skal "arve" forældremyndigheden over dine børn ved dit dødsfald.
  • Såfremt din samlever og du ikke er gift.

Den typiske sagsgang ved oprettelse af testamente

1) Indledende samtale - her drøfter vi dine ønsker og forventninger til det kommende testamente, dine familieforhold samt om du tidligere har oprettet testamente, mv.

2) Udkast til testamente - efter mødet fremsender vi udkast til testamente på baggrund af drøftelserne ved det indledende møde. Såfremt du har bemærkninger drøfter vi disse, ligesom vi tager endnu et møde, såfremt der måtte være behov herfor.

3) Fremsendelse af endeligt testamente - når udkastet er afstemt, fremsender vi det endelige testamente.

4) Notarisering af testamente - det anbefales, at du får en notar til at underskrive testamentet. Dette er din sikkerhed for, at det erklæres, at du på tidspunktet for testamentets oprettelse kunne forstå indholdet, ligesom du efterfølgende kan bede om en kopi af testamentet hos Skifteretten, såfremt dit eget eksemplar måtte bortkomme.

5) Sagen afsluttes - når vi har fået besked fra notaren om, at testamentet kan godkendes, afslutter vi sagen herfra kontoret og fremsender endeligt testamente til dig med notarens påtegning.

Dødsbo

Som efterladt ægtefælle eller som barn til afdøde, skal man midt i sorgen også forholde sig til en lang praktiske overvejelser som offentligt eller privat skifte, boopgørelse, betydning af testamente samt meget andet.

Har du netop mistet en, du holder af, så tag kontakt til os – så vil vi tage os af alle de praktiske spørgsmål.