Skilsmisse og bodeling

Advokatfirmaet Bjarne Lund Jørgensen

Familieret

Mange, der går igennem en skilsmisse, vil i perioden være styret af deres følelser, og derfor kan det være en god idé at lade sig bistå af en advokat, som kan holde hovedet koldt, bevare overblikket og hjælpe med den praktiske del vedrørende skilsmissen.

Vi kan hjælpe dig fra starten af din skilsmisse eller sepatation ved at udfylde seperations- eller skilsmissepapirerne og fremsende disse til Statsforvaltningen.

I langt de fleste bodelinger vil det være datoen for indlevering af separations- eller skillsmissebegæringen, der vil være skæringsdag. Det vil sige, at det er aktiverne og passivernes værdi på denne dato, der anvendes.

Når I er blevet skilt eller separeret, skal boet efterfølgende deles. Dette indebærer en økonomiske adskillelse af jeres tidligere fælles liv. Der er meget at holde styr på i forbindelse med en bodeling, og det kan som oftest være en god idé at søge juridisk bistand hertil.

Den økonomiske adskillelse af jeres tidligere fælles liv betegnes juridisk som en boopgørelse. Ved udarbejdelsen heraf vil vi indledningsvist bede dig fremsende oversigt over dine bankkonti, dine pensioner samt din skattemappe. Vi vil bede din ægtefælles advokat - hvis han er repræsenteret af en sådan - om at fremsende samme oplysninger.

Når der er opnået vished om, hvad i hver især ejer (jeres aktiver), samt hvad I skylder væk (jeres passiver) udregnes jeres nettobodel. Det er denne, der skal deles mellem jer. Er jeres samlede nettobodel fx kr. 1.000.000, skal I således hver udtage aktiver for netto kr. 500.000.

Det vil i praksis være umuligt, at hver ægtefælle udtager lige meget. Den ægtefælle der udtager mest, skal således tilsvare den anden ægtefælle et tilsvarende stort beløb. Udtager manden aktiver for fx netto kr. 650.000, vil det således betyde, at hustruen kun udtager aktiver for netto kr. 350.000. I dette eksempel skal manden således betale kr. 150.000 i kompensation til hustruen. Dette kaldes for hustruen boslod.

Det er ikke lige til at finde ud af, hvilke aktiver og passiver, der skal indgå i boopgørelsen. Man risikerer derfor at ende ud med et skævt resultat, hvilket vil være urimeligt for den ene part. Der er dog ikke noget i vejen for, at man som ægtefæller selv deler sin formue i forbindelse med separation og skilsmisse.

Som din skilsmisseadvokat tager vi dig i hånden hele vejen gennem skilsmissen og sørger for, at du får, hvad der tilkommer dig. Vi hjælper dig også med en eventuel omregistrering af bil, hus, m.v.

Vi vil altid undersøge, om det er muligt, at du og din ægtefælle kan indgå en frivillig aftale om, hvordan boet skal deles - en såkaldt bodelingsoverenskomst. Er dette ikke muligt, vil bodelingen i stedet blive taget under offentligt skifte ved Skifteretten.

Har I børn, vil vi efter en skilsmisse kunne bistå dig, når det skal bestemmes, hvor børnene skal bo, og hvor meget samvær, der skal tildeles.